Sport och tävlingar inom sport har funnits väldigt länge i den mänskliga historien. Man har bland annat hittat fynd i Kina som visat att man har hållit på med sport redan 2000 år före Kristus. Det finns också goda belägg för att man ägnade sig åt sport i både det forna Egypten och det antika Grekland. Bland annat är det från Grekland som olympiaderna kommer från början. Till en början var det då bara män som tävlade och alla tävlade helt nakna. Det handlade då dock främst om en slags uppvisning i styrka och vitalitet, och det var nära anknutet till det militära. I Sparta ägnade man sig till exempel åt idrott för att träna unga män till att bli starka och duktiga på slagfältet. Att tävla mellan nationsgränser var dock ovanligt eftersom det fanns begränsade möjligheter att ta sig långa sträckor.

Under industrialiseringen på 1800-talet förändrades dock detta då bland annat ångbåten och järnvägar uppfanns och byggdes. Förutsättningarna för idrott och tävlan över nationsgränser möjliggjordes då och detta blev allt vanligare. Mycket sport internationaliserades och man började starta förbund som såg till så att samma regler gällde överallt och organiserade mästerskap av olika typer. Det var bland annat i slutet av 1800-talet som man på nytt tog upp de olympiska spelen och denna gång fick alla länder delta och inte bara Grekland som tidigare. De olympiska spelen är än idag den största tävlingen inom atletiskt utövande i världen, och att ta en guldmedalj inom de olympiska spelen är ofta synonymt med att man är bäst i världen inom just den aktuella grenen.

Sedan dess har sporten utvecklats och populariserats enormt mycket och idag sker det tävlingar över nationsgränser inom nästan alla idrotter, stora som små. Det fina med idrott är att man ofta kan tävla på samma nivå och det spelar alltså ingen roll hur det går för ett land i övrigt när det kommer till ekonomi och så vidare. Detta innebär att även så kallade utvecklingsländer har en chans att glänsa när det kommer till idrott och de får något att vara stolta över. Idrott över nationsgränser ses även som ett väldigt bra sätt för länder att upprätthålla kontakten med varandra och “göra upp” på ett sätt som inte innebär våld. Kanske borde man byta ut krigsföringen helt mot idrott.