Sport anses vara något som är av allmänt intresse vilket inte minst manifesteras i de mediauppbåd som uppstår varje gång en viktig landskamp ska utspelas. För de ungdomar som är väldigt intresserade av sport finns det till och med möjlighet att utbilda sig för att bli så duktiga som möjligt inom en sport, det finns till exempel många gymnasium som har sport som sin huvudsakliga inriktning och idrott är ett ämne som alla elever i den svenska skolan måste delta i.

Det finns också specialinriktningar till idrott som man kan läsa på till exempel “högskola eller universitet. Det är till exempel möjligt att läsa till idrottslärare eller bli psykolog med inriktning mot sportutövande. Sport anses vara något som är viktigt för folkhälsan men de flesta länder anser även att det är viktigt att utbilda duktiga idrottsmän som kan konkurrera med andra nationer i tävlingssammanhang.

Sport i utbildningssammanhang innebär ofta att man lär sig aspekter så som hälsa, kost och träning.