Sport är en aktivitet som engagerar miljarder människor världen över, och få engagemang kan röra upp känslor på samma sätt som sport. Genom åren har sportutövande lett till mycket glädje och sorg och till och med våld och upplopp. Egentligen är det märkligt att en sådan aktivitet kan vara så engagerande, men det verkar som att det ligger i människans natur att tävla med varandra.

Sport behöver dock inte innehålla ett tävlingsmoment, men gemensamt för alla sporter är att det är atletiska aktiviteter av olika slag. Många nämner idrott som en synonym till sport men det finns faktiskt en viktig skillnad. Sporter kallas de atletiska aktiviteter som innehåller olika typer av redskap, medan idrott å andra sidan baseras på ansträngning.

Sporter kan utövas i lag eller individuellt och den största eller mest populära sporten i ett land brukar kallas för landets nationalsport. Den absolut vanligaste nationalsporten världen över är fotboll.

I nästan alla sporter delas utövarna upp i kön där män tävlar mot män och kvinnor tävlar mot kvinnor. I de flesta sporter förekommer också tävlingar av olika slag som kan ske på klubbnivå eller på landsnivå. När det kommer till landskamper inom sport deltar då de lag från varje land som innehåller de allra främsta utövarna av just den sporten i det landet. Världsmästerskapen i fotboll är ett sådant exempel och det anordnas var fjärde år och engagerar de allra flesta länderna i världen på ett eller annat sätt.

De flesta sporter har även vissa regler som måste följas av alla som deltar. Det brukar även finnas en särskild plattform som sporten sker inom. Inom fotboll måste exempelvis sporten ske på en särskild fotbollsplan och alla spelare måste följa de regler som gäller.

Historiskt sett är det framför allt män som har ägnat sig åt sport av olika slag. Men numera, sedan 1900-talet är det även vanligt att kvinnor ägnar sig åt sport. Detta har gjort att det inom de allra flesta sporter utvecklats en särskilt manlig kultur, men detta förändras mer och mer i takt med att allt fler kvinnor ägnar sig åt sportutövning.

Det finns också vissa oskrivna regler inom sport som gäller uppförande. Man brukar tala om vad som är sportsligt och osportsligt till exempel. Att bete sig sportsligt är bland annat att man är trevlig mot sina motståndare och hanterar både vinster och förluster på ett bra sätt. Att vara osportslig kan till exempel innebära att man ropar glåpord mot sin motståndare efter en förlust eller att man försöker fuska på olika sätt.

Inom alla sporter är det förbjudet med dopning, åtminstone när det kommer till tävlingsnivå. Det innebär att man inte får lov att ta prestationshöjande preparat. Detta har dock skett många gånger ändå på höga nivåer inom idrott.