Den som är rökare och sportar kan uppleva svårigheter att utöva sin sport på grund av nedsatt lungkapacitet och ett behov av att ta rökpauser, vilket kan störa i träningsrutinen. Då kan det vara bättre att gå över till snusning då det ger ett jämnare upptag av nikotin och således kan göra det enklare att utföra träningen. Dessutom kan det leda till bättre lungkapacitet på sikt, vilket i sig leder till bättre prestationer.

Snus – ett alternativ för rökare

I Sverige har vi något som är väldigt unikt och det är snus som bara används i Sverige samt ett fåtal andra länder i världen, mestadels länder i Norden. Det gör att få känner till vad snus är, men det börjar bli allt mer känt i takt med att folk reser och upptäcker andra kulturer.

Många som röker tobak har av olika anledningar valt att gå över till att använda snus. Den främsta anledningen till det sägs vara att snus är lite mindre hälsoskadligt jämfört med rökningen, som är känd för att orsaka KOL och lungcancer. Den som är beroende av rökning kan finna det enklare att sluta röka med hjälp av snus då dess behov av nikotin blir tillgodosett.

Att vara rökare och fysiskt aktiv är ingen bra kombination. Den som tränar och/eller sportar på regelbunden basis och som är djupt fast i rökningen kan uppleva att det tar onödigt mycket tid och energi att avbryta träningen för att ta en rökpaus och det är inte heller något som gynnar resultaten. Ju mer man röker, desto sämre lungkapacitet får man. Det bästa är därför att sluta röka så tidigt som möjligt så att man inte förvärrar sin lungkapacitet. Dessutom förebygger man risken att drabbas av lungcancer längre fram och snuset kan vara en bidragande faktor som kan göra det enklare att sluta röka.