Det är allt vanligare numera att ungdomar ägnar sig åt datorspel snarare än sport, vilket inte är så konstigt egentligen eftersom den typen av underhållning inte fanns för så länge sedan. I och med att internet växte fram växte även möjligheten att tävla inom datorspel fram vilket har lett till att det idag anordnas stora tävlingar inom många datorspel.

Detta har lett till att något som kallas för E-sport även har växt fram. E-sport innebär alltså ett tävlande inom datorspel, och detta har lett till debatt i viss mån eftersom många menar att en så pass stillasittande aktivitet knappast bör räknas som en sport. E-sportarna menar å andra sidan att det krävs väldigt goda reflexer inom E-sport och de brukar jämföra det med sporter så som golf som också egentligen främst är en precisionssport. E-sportarna kämpar hårt för att deras aktivitet ska accepteras som en form av sport hos allmänheten.